Aamuairuen Koirat/ Dogs

Harrastuspohjaista

Australianpaimenkoirien ja Japanese Chinien

kasvatusta kotioloissa.

Kennelnimi on ollut vuodesta 1995

omaa kasvatusharrastusta vuodesta 1991

10 Japanese Chin pentuetta ja 2 Australian paimenkoira pentuetta.

Koirat ovat osa elämää, mutta eivät koko elämä.
postinumero on 03620.

Sivuston materiaalia ei luovuteta mihinkään käyttöön

ja kaikki oikeudet pidätetään

Australian Shepherd and Japanese Chin hobbybreeding

in home situation.

Kennel name have been from at 1995

own hobbybreeding start in year 1991

So far have been 10 Japanese Chin litters and

2 Australian Shepherd litters.

Dogs are part of life, but not whole life.

Situation is in Finland and postcode is 03620

Aamuairuen don`t give pic of any use/ all rights reserved